Information om GDPR

GDPR är en europeisk förordning med syfte att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Förordnandet börjar verka fullt ut den 25/5 2018.

Som kund hos Sörgårdskliniken samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter på kliniken. I våra journaler finns ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och i förekommande fall ditt personnummer (till exempel vid hantering av e-recept) och din e-postadress. Vi har naturligtvis data om dina djur i våra journaler. Du har rätt att ta del av dina djurs journaler, likaså behöver vi ditt samtycke om vi vill ta del av dina journaler hos en annan djurklinik eller skicka journalkopior till en annan veterinär. Vi spar journaler och bilagor (provsvar, röntgenbilder mm) i 10 år efter senaste besöket enligt journalföringslagen som står över EU direktiv. Efter 10 år destrueras journaler med bilagor. Vill du av någon anledning radera dina journaler hos oss har du rätt till det.

Vid direktregleringar med ditt djurförsäkringsbolag använder vi i första hand ditt försäkringsnummer i kontakt med bolaget, om numret saknas använder vi oss av ditt personnummer. Direktregleringen sker alltid efter samtycke med dig.

För mera information läs: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Sörgårdskliniken